Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam

Tổng Giáo Phận Los Angeles - California - USA

Các Dòng Tu

Các Dòng Tu Việt Nam & Dòng Tu Có Nhiều Nhân Sự Người Việt.

 

 


Thánh Ca: Bao La Tình Chúa


Thánh Ca: Chúa Gia Nghiệp Đời Con - Lm JB. Thái Nguyên

DÒNG NỮ:

- Mến Thánh Giá Los Angeles (Lovers of Holy Cross) LL: Bề Trên Tổng Phụ Trách: Sr. Théresa Nguyễn T. Hảo, L.H.C…310-768-1906


- Mến Thánh Giá Nha Trang LL. Sr. Maria Phạm Thị Mến……………………..…562-809-1570


- Nữ Tử Bác Ái (Daughters of Charity) www.daughtersofcharity.com LL. Sr. Trang Trương, D.C. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ………….... 650-949-8890


- Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (Daughters of Mary Help of Christian) LL. Sr. Phương Nguyễn, F.M.A. tại St. Dominic Savio Conv……....562-866-0675

 

DÒNG NAM:

- Phụ Tỉnh Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại, U.S.A (Redemptorist ) LL. Giám Phụ Tỉnh: Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R………713-681-5144

- Dòng Tên/Dòng Chúa Giêsu (Society of Jesus – Jesuit) LL. Lm. Christopher Trung Nguyễn, S.J., Ignatius House……….…310-815-0166 Vinh Sơn (Vincentians) LL. Lm. Augustino Nguyễn Văn Bỉnh, C.M.............................................323-721-6060

- Salêgiêng (Don Bosco) LL. Lm. G.B Nguyễn Văn Thịnh, S.D.B……………………………… ……...562-920-7796

- Chủng Sinh Việt Nam Tu Học Cho TGP/LA:......Vietvocations.org ……………Liên lạc Lm. Phêrô Nguyễn Huy Bảo…………………………...310-326-3364 

You are here: Home LIÊN LẠC Các Dòng Tu